Politika Privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Tvrtka MADRAVEN d.o.o. poštuje i štiti Vašu privatnost. Nastavite čitati kako biste saznali kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ova izjava o privatnosti opisuje kako postupamo s podacima koje pružaju ili prikupljaju naše digitalne platforme, a koji posjetiteljima omogućuju pristup našoj web stranici i korištenje naših usluga. Ova politika privatnosti u skladu je s Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka i lokalnim zakonodavstvom.

MADRAVEN d.o.o. je vlasnik lamorix.com web stranice i voditelj obrade osobnih podataka. Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na sljedeće kategorije pojedinaca:

 • Kupac
 • potencijalni kupci,
 • korisnici naše web stranice,
 • Naši dobavljači i poslovni partneri.

Opće informacije o obradi osobnih podataka

Obrada osobnih podataka provodi se samo na temelju unaprijed definiranih legitimnih svrha i na temelju odgovarajuće pravne osnove. U koje svrhe i pravne osnove koristimo pojedinačne osobne podatke za pojedine grupe, možete pročitati u odjeljcima u nastavku.

Osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade za koju smo prikupili osobne podatke. Tamo gdje obrađujemo osobne podatke na temelju vaše privole, obrađujemo ih do vašeg opoziva. Razdoblja zadržavanja za obradu za svaku svrhu detaljnije su definirana u odjeljcima u nastavku.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Prikupljamo podatke koje nam pružite kada nas kontaktirate za proizvode, usluge ili informacije, prijavite se na naše web stranice, sudjelujete na javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim digitalnim alatima, odgovarate na ankete kupaca ili na drugi način komunicirate s nama. Podatke prikupljamo putem različitih tehnologija, kao što su "kolačići". Više o kolačićima možete pročitati u našim Uvjetima i odredbama.

Svrhe obrade vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo u različite svrhe, ovisno o tome kakav odnos imate s nama. Svrhe su detaljnije opisane u tablicama u nastavku, uključujući razdoblja zadržavanja.

Kada djelujete kao klijent:

Svrha obrade Osobne podatke koje obrađujemo Pravna osnova Rok hrambe
Kupnja na našoj web stranici – ime i prezime; – adresa za dostavu; – naziv trgovačkog društva ili naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba); – porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba); – e-mail adresa (korisničko ime); – lozinka u šifriranom obliku; – kontakt broj telefona; – zemlja boravišta. Ugovor 5 godina od završetka narudžbe
Komunikacija s vama na temelju naloga ime i prezime; – adresa za dostavu; – naziv trgovačkog društva ili naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba); – porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba); – e-mail adresa (korisničko ime); – lozinka u šifriranom obliku; – kontakt broj telefona; – zemlja boravišta Ugovor 5 godina od završetka narudžbe
Slanje biltena e-mail adresa, ime i prezime Zakon Dok se ne otkaže
Slanje personaliziranih biltena pomoću profiliranja e-mail adresa, ime i prezime, podaci profila Konsenzus Dok se ne otkaže
Marketinška komunikacija temeljena na profiliranju Informacije o profilu Konsenzus Dok se ne otkaže
Slanje anketa o zadovoljstvu e-mail adresa, ime i prezime, anketni podaci Legitimni interes optimizacije poslovanja i osiguravanja odgovarajuće ponude 1 godina od ankete
Provođenje statističkih analiza Agregirani podaci o kupnji, pregledima i drugim aktivnostima na web stranici koje ne dopuštaju identifikaciju pojedinca Legitimni interes optimizacije poslovanja i osiguravanja odgovarajuće ponude 1 godina
Provedba pravnih zahtjeva i zaštita naših prava Podaci ovise o pravnom zahtjevu, uvijek poštujući načelo minimiziranja Zakon U skladu sa zakonom

Kada djelujete kao posjetitelj web stranice ili potencijalni kupac:

Svrha obrade Osobne podatke koje obrađujemo Pravna osnova Razdoblje zadržavanja
Slanje biltena e-mail adresa, ime i prezime Konsenzus Dok se ne otkaže
Slanje personaliziranih biltena pomoću profiliranja e-mail adresa, ime i prezime, podaci profila Konsenzus Dok se ne otkaže
Marketinška komunikacija temeljena na profiliranju Informacije o profilu Konsenzus Dok se ne otkaže
Komunikacija s vama na temelju vašeg upita e-mail adresa ili telefonski broj, ime i prezime Legitimni interes za osiguravanje učinkovite komunikacije s pojedincima 3 mjeseca od završetka komunikacije
Slanje anketa o zadovoljstvu e-mail adresa, ime i prezime, anketni podaci Legitimni interes optimizacije poslovanja i osiguravanja odgovarajuće ponude 1 godina od ankete
Provođenje statističkih analiza Agregirani podaci o kupnji, pregledima i drugim aktivnostima na web stranici koje ne dopuštaju identifikaciju pojedinca Legitimni interes optimizacije poslovanja i osiguravanja odgovarajuće ponude 1 godina
Zaštita web-mjesta IP adresa Legitimni interes za pružanje sigurne web stranice i kupnje 1 godina
Provedba pravnih zahtjeva i zaštita naših prava Podaci ovise o pravnom zahtjevu, uvijek poštujući načelo minimiziranja Zakon U skladu sa zakonom

Kada djelujemo kao dobavljač, vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza i čuvamo ih 5 godina od izvršenja ugovora ili završetka poslovne suradnje. U slučaju spora osobne podatke pohranjujemo do donošenja konačne odluke nadležnog tijela.

Profiliranje je prikupljanje i obrada osobnih podataka o pojedincu na temelju kojih se sastavlja profil pojedinca. Na taj vam način možemo ponuditi proizvode koji su vam zanimljivi i prilagođeni vašim interesima. Profiliranje ćemo koristiti samo na temelju vašeg pristanka.

Tvrtka MADRAVEN d.o.o. koristi sljedeće kategorije podataka za profiliranje: povijest i sadržaj kupnje, mjesto kupnje, vrijeme kupnje.  

Prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s drugima, osim u sljedećim slučajevima:

 • Kada povezana društva ili treće strane obavljaju usluge u naše ime, poput odgovaranja na vaše zahtjeve ili dostave paketa i korisničke službe i slično. Tim je tvrtkama zabranjeno koristiti vaše osobne podatke u svrhe koje nisu one koje od njih tražimo ili su propisane zakonom. To uključuje, na primjer, usluge dostave, davatelje usluga slanja poruka e-pošte itd.
 • Kada dijelimo osobne podatke unutar tvrtke ili s trećim stranama kako bismo osigurali sigurnost i zaštitu naših kupaca, zaštitili svoja prava i imovinu u skladu s pravnim postupkom ili u drugim slučajevima, ako u dobroj vjeri vjerujemo da je otkrivanje propisano zakonom. To uključuje, na primjer, IT i financijske savjetnike, vanjske pravne savjetnike itd.

Sve treće strane s kojima dijelimo osobne podatke dužne su zaštititi osobne podatke putem zasebnog ugovora. Isto tako, treće strane ne smiju koristiti ove osobne podatke u svrhe izvan osobnih podataka propisanih ugovorom.

Sigurnost, integritet i zadržavanje podataka

Sigurnost, integritet i povjerljivost vaših podataka od iznimne su nam važnosti. Naša tvrtka provodi tehničke, administrativne i fizičke sigurnosne mjere osmišljene za zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, korištenja i izmjene.

Te mjere uključuju:

 • redovito ažuriranje softverske, hardverske i aplikacijske opreme,
 • obrazovanje zaposlenika,
 • provjera i nadzor ugovornih izvršitelja obrade, i
 • adekvatna zaštita poslovnih prostora.

Redovito pregledavamo svoje sigurnosne postupke kako bismo odmjerili relevantne najnovije tehnologije i metode. Imajte na umu da, unatoč našim naporima, nikakve mjere opreza nisu savršene ili nemoguće zaobići.

Vaša prava

U kontekstu obrade osobnih podataka na raspolaganju su vam određena prava koja ostvarujete tako da nas kontaktirate u pisanom obliku.

Imajte na umu da vam možda nećemo moći pružiti određene proizvode i usluge ako nam ne dopustite prikupljanje vaših osobnih podataka, a neke od naših usluga možda neće moći uzeti u obzir vaše interese i preferencije. Na primjer, ako nam ne date adresu za dostavu, ne možemo sklopiti ugovor s vama, jer ne možemo jamčiti isporuku naručenih proizvoda bez adrese.

Svoja prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate u pisanom obliku na adresu MADRAVEN d.o.o., Brodišče 12, 1236 Trzin, s natpisom "Zaštita osobnih podataka" ili e-mailom na e-mail info@lamorix.com s temom "zaštita osobnih podataka". Na vaš zahtjev odgovorit ćemo u roku od mjesec dana, uz mogućnost produljenja roka za dodatnih mjesec dana. U slučaju obnove, obavijestit ćemo vas u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.

Imate sljedeća prava:

 • Pristup osobnim podacima: od nas možete zatražiti informacije o tome obrađujemo li osobne podatke o vama i, ako je tako, možete zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama o obradi (koje podatke obrađujemo i odakle ti podaci potječu).
 • Ispravak osobnih podataka: možete od nas zatražiti da ispravimo ili ispunimo nepotpune ili netočne podatke koje obrađujemo o vama.
 • Ograničenje obrade osobnih podataka: možete zatražiti od nas da ograničimo obradu vaših osobnih podataka (npr. kada se provjeri točnost ili potpunost vaših osobnih podataka).
 • Brisanje osobnih podataka: možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka (ne možemo izbrisati one osobne podatke kojima upravljamo zbog zakonskih zahtjeva ili na temelju ugovornog odnosa).
 • Ispis osobnih podataka: možete zatražiti od nas da vam dostavimo vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu.
 • Povlačenje privole: u svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za korištenje vaših osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na temelju privole. Privola se može opozvati na bilo koji način definiran ovom Politikom. Povlačenje privole nema nikakvih negativnih posljedica, ali je moguće da vam zbog opoziva određene usluge više neće moći pružiti određene usluge.
 • Prigovor na obradu osobnih podataka: imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u slučaju obrade u svrhe izravnog marketinga ili na prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama u svrhe izravnog marketinga. Također se možete usprotiviti obradi kada koristimo vaše podatke u svrhe izravnog marketinga koristeći prilagođene ili pojedinačne ponude ("profiliranje"). Prigovor možete uložiti na bilo koji način naveden u ovim sigurnosnim pravilima.  
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zatražiti ispis osobnih podataka koje ste nam dali. Podaci će vam biti dostavljeni u strukturiranom, najčešće korištenom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo dati te podatke drugom kontroloru po vašem izboru. Ako je to tehnički izvedivo, možete zatražiti da se vaši osobni podaci prenesu izravno drugom voditelju obrade.

Željeli bismo vas obavijestiti da, u svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, voditelj obrade može zatražiti dodatne informacije od vas i može odbiti poduzeti mjere samo ako dokaže da vas ne može pouzdano identificirati.

Ako smatrate da MADRAVEN d.o.o. krši svoje obveze u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete se žaliti Povjereniku za informiranje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ili e-mailom na gp.ip@ip-rs.si. Više informacija o povjereniku za informiranje i obradi osobnih podataka možete dobiti na: https://www.ip-rs.si/.

Promjene ove Izjave o zaštiti privatnosti

S vremena na vrijeme možemo promijeniti ovu Izjavu kako bismo je prilagodili najnovijim tehnologijama, industrijskim praksama, regulatornim zahtjevima ili drugim svrhama. Trenutna verzija Izjave o privatnosti bit će objavljena na našim digitalnim platformama. Savjetujemo vam da redovito pratite Izjavu o privatnosti, ako to zahtijeva primjenjivi zakon, dobit ćemo vaš pristanak za njih prije bilo kakvih promjena.

Komentari i dodatna pitanja

Ako imate komentar ili pitanja o ovoj izjavi o privatnosti, obratite se MADRAVEN d.o.o., Brodišče 12, 1236 Trzin ili e- mail info@lamorix.com.